Hoe verbeter je de veiligheidscultuur op de werkvloer?

Een sterke veiligheidscultuur draagt bij aan het voorkomen van ongevallen en het minimaliseren van de impact ervan als een calamiteit zich toch voordoet. Zo gezegd is meteen duidelijk dat gerichte aandacht voor het verbeteren van de veiligheidscultuur essentieel is en hoog op de agenda mag staan van iedere organisatie. Maar waaruit bestaat zo’n veiligheidscultuur? En hoe verbeter je de veiligheidscultuur op de werkvloer nou eigenlijk?

Hoe voer je een effectieve RI&E uit

man met RI&E checklist

De werkomgeving veilig houden is een belangrijk aspect van het waarborgen van een fijne werkplek voor je medewerkers. Of je nu in een kantoor werkt, in een fabriek of in een winkel, het is cruciaal om je bewust te zijn van de potentiële risico’s van jullie werkplek en hoe je deze risico’s kan minimaliseren. Daar komt de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) om de hoek kijken. In deze blog gaan we dieper in op het belang van een effectieve RI&E en delen we praktische tips over hoe je deze effectief kunt uitvoeren. Want veiligheid op de werkvloer is prioriteit nummer 1 en vormt de basis om je werk te kunnen doen. Met een RI&E maak je jullie werkplek veiliger voor iedereen.

Wanneer is BHV verplicht?

BHV30 training

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen dat alles in het werk is gesteld om de veiligheid in en om het pand te waarborgen. Bovendien mogen zij verwachten dat er in het geval van een calamiteit direct actie wordt ondernomen om de situatie te de-escaleren, in goede banen te leiden en adequaat op te lossen. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) spelen hierin een essentiële rol. BHV in je organisatie kan in noodsituaties zelfs het verschil maken tussen leven en dood. Maar is BHV eigenlijk een vereiste? En zo ja, wanneer is BHV verplicht?

Hoe is het gesteld met de veiligheid binnen jouw organisatie?

veiligheid binnen jouw organisatie

Het laatste kwartaal van 2023 is aangebroken. De hoogste tijd dus om te reflecteren op het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Welke lessen trek je binnen jouw organisatie uit de afgelopen maanden en welke nieuwe doelen haal je hieruit? Wat ging al heel erg goed en waar is ruimte voor verbetering? Hoe is het eigenlijk gesteld met de veiligheid binnen jouw organisatie?

De belangrijkste verschillen tussen BHV en EHBO

bhv ehbo reanimatie

BHV en EHBO. Op het eerste oog lijkt de betekenis hiervan misschien gelijk. Beide zijn immers gericht op de veiligheid van mensen. Zowel een gecertificeerde BHV’er als een gecertificeerde EHBO’er kan mensen helpen na ongevallen. Tot zover de overeenkomsten. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen tussen BHV en EHBO?

VCA-certificering, waarom is dit zo belangrijk?

Two Man Holding White Paper

Bedrijfsveiligheid is de basis voor iedere organisatie. Zonder die veiligheid kan niemand zijn of haar werk echt goed uitvoeren. Als je je constant moet afvragen of je wel veilig bent op je werk, of alles wel goed geregeld is en of er protocollen zijn voor het moment waarop het misgaat, is focussen op je werk van secundair belang. Als de VCA binnen jouw bedrijf op orde is, kunnen je medewerkers met een gerust hart aan het werk. Ze hebben de kennis dan zelf in huis. Maar wat is VCA? En VCA-certificering, waarom is dit zo belangrijk? 

Werk jij veilig?

welder, welding, industry

Werk jij veilig?

Je materialen en gereedschappen moeten in orde zijn, net als de machines waar je mee werkt en de omgeving waarin je werkt. Maar ook als dat alles goed geregeld is, gekeurd is volgens de laatste richtlijnen en niets een veilige werksituatie in de weg lijkt te staan, blijft er altijd een risico. Een ongeluk zit in een klein hoekje en het kan misgaan voor je er erg in hebt. Dat risico is niet geheel weg te nemen, maar jij kunt wel bijdragen aan het minimaliseren ervan. Jij kunt je zodanig gedragen dat het risico op deze ongelukken zo klein mogelijk wordt.

5 redenen waarom jij echt BHV’er wilt worden

Waarom zou je BHV’er willen worden?

Als BHV’er lever jij een grote bijdrage aan de veiligheid van het bedrijf waar jij werkt. Dat is natuurlijk al een hele mooie reden, maar laten we eens verder kijken. We geven je 5 redenen waarom jij echt BHV’er wilt worden.

Bedrijfshulpverlening: wie doet wat?

Wie is eigenlijk verantwoordelijk?

Binnen de bedrijfshulpverlening bestaan verschillende rollen die elkaar aanvullen. Met die verschillende rollen is het duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en hoef je op het moment dat zich een calamiteit voordoet niet meer na te denken over wie wat doet. Zo win je kostbare tijd op het moment dat iedere seconde telt. We nemen je mee in de rollen binnen de bedrijfshulpverlening: wie doet wat?

5 tips voor een veilige werkplek

Voorkomen is beter dan genezen.

Je bent kundig, zeer ervaren en werkt secuur. Toch zit ook dan een ongeluk in een klein hoekje. Daarom geven we je 5 tips voor een veilige werkplek. Zo kom jij goed beslagen ten ijs en verklein je het risico op calamiteiten zoveel mogelijk.