5 tips voor een veilige werkplek

Je bent kundig, zeer ervaren en werkt secuur. Toch zit ook dan een ongeluk in een klein hoekje. En om er nog een cliché in te gooien: voorkomen is beter dan genezen. Daarom geven we je 5 tips voor een veilige werkplek. Zo kom jij goed beslagen ten ijs en verklein je het risico op […]

De onschatbare waarde van BHV’ers

Jullie hebben een Risico-inventarisatie & -evaluatie uitgevoerd en op basis daarvan is een BHV-plan opgesteld. De BHV-organisatie is ingericht, jullie houden regelmatig BHV-overleg en geven collega’s zonder BHV-achtergrond adviezen over hoe zij veilig kunnen werken. BHV’ers hebben een essentiële rol binnen iedere organisatie. De kennis die je als BHV’er hebt, kun je bovendien tevens goed inzetten buiten je werkleven om. […]

Wat is een BHV-plan?

laptop, office, hand

Als bedrijf heb je de verplichting zorg te dragen voor een goede veiligheidsorganisatie. Dit houdt onder andere in dat je zorgt voor een veilige, gezonde werkplek voor je werknemers. Om je te helpen bij het optimaliseren van de veiligheidsorganisatie of bedrijfsnoodorganisatie, is een BHV-plan een goed hulpmiddel. Maar wat is een BHV-plan? Het BHV-plan Een BHV-plan is […]

4 tips voor een goed samenwerkend BHV-team

talking people sitting beside table

Als BHV’er ben je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten om jezelf, je collega’s en jullie werkomgeving veilig te houden. Ook weet je precies wat je moet doen in het geval van een calamiteit. Samen met de rest van het BHV-team kom je dan direct in actie. Daarbij telt iedere seconde. […]

Werk jij veilig?

welder, welding, industry

Je materialen en gereedschappen moeten in orde zijn, net als de machines waar je mee werkt en de omgeving waarin je werkt. Maar ook als dat alles goed geregeld is, gekeurd is volgens de laatste richtlijnen en niets een veilige werksituatie in de weg lijkt te staan, blijft er altijd een risico. Zoals we allemaal […]

Veilig werken bij lage temperaturen

snow blower, man, work

Nu het korter licht is en het kwik daalt, is het de hoogste tijd om stil te staan bij het nemen van maatregelen tegen de kou tijdens het werk. Nu denk je misschien al gauw aan mensen die buiten werken, maar ook degene die hun werk in bijvoorbeeld onverwarmde loodsen uitvoeren of die tijdens hun […]

Kerstversiering: hoe houd je het veilig?

De ene man met een witte baard en rood pak is net het land uit en we maken ons alweer op voor zijn verre neef van de Noordpool. Hoewel we steeds eerder beginnen met het gezellig maken van ons huis, blijft 5 december voor velen toch een magische grens waarna we volledig los kunnen. Kaarsjes, […]

Bedrijfshulpverlening: wie doet wat?

Binnen de bedrijfshulpverlening bestaan verschillende rollen die elkaar aanvullen. Met die verschillende rollen is het duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en hoef je op het moment dat zich een calamiteit voordoet niet meer na te denken over wie wat doet. Dat is namelijk voor iedere schakel in de bedrijfshulpverlening helder. Zo win je kostbare tijd […]

Herziening ARIE-regelgeving per 1 januari 2023

De ARIE-regelgeving wordt momenteel herzien, waarna deze per 1 januari 2023 in werking treedt. De RI&E, daar heb je mogelijk al weleens van gehoord. Maar de ARIE? Die is voor menigeen toch wat minder bekend. Daarom geven we een korte uitleg. De RI&E Laten we beginnen bij de RI&E, of voluit de Risico-inventarisatie & -evaluatie. […]

Voordelen van een online BHV-cursus

woman sitting on brown wooden chair while using silver laptop computer in room

Met onze volle agenda’s rennen we van de ene klus naar de andere afspraak, zowel op ons werk als wanneer we thuis zijn. Zeker met de naderende drukke decembermaand voelt het soms alsof we van hot naar haar vliegen zonder ook maar een moment te pauzeren. En dan vraagt je leidinggevende ook nog of je […]