Hoe verbeter je de veiligheidscultuur op de werkvloer?

Een sterke veiligheidscultuur draagt bij aan het voorkomen van ongevallen en het minimaliseren van de impact ervan als een calamiteit zich toch voordoet. Zo gezegd is meteen duidelijk dat gerichte aandacht voor het verbeteren van de veiligheidscultuur essentieel is en hoog op de agenda mag staan van iedere organisatie. Maar waaruit bestaat zo’n veiligheidscultuur? En hoe verbeter je de veiligheidscultuur op de werkvloer nou eigenlijk?

 

Veiligheidscultuur binnen de organisatie

Als we het hebben over een veiligheidscultuur op de werkvloer, dan bedoelen we daarmee het geheel van gedragingen, overtuigingen en waarden binnen de organisatie, die gericht zijn op de waarborging van de veiligheid van werknemers, inleners, klanten en andere aanwezigen.

Daarbij gaat het dus om de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers zich verhouden ten aanzien van veiligheid, zowel wat betreft hun handelen als hun denken. Dat beïnvloedt namelijk hoe veiligheidskwesties op de werkvloer worden aangepakt. En dat is de essentie van een veiligheidscultuur binnen de organisatie.

 

Kenmerken van een sterke veiligheidscultuur

Als een veiligheidscultuur de manier is waarop veiligheidskwesties worden aangepakt, dan zit je goed als je denkt dat dit nog niets zegt over de kwaliteit van die veiligheidscultuur. Een calamiteit opmerken en hem vervolgens negeren is immers ook een manier van ermee omgaan, maar of het nou dé manier is… We kunnen allemaal beamen dat een andere aanpak beter zou zijn om de veiligheid van de betrokkene(n) en andere medewerkers en aanwezigen te waarborgen.

Voor het verbeteren van de veiligheidscultuur in de organisatie, is aandacht nodig voor de volgende gebieden.

 

1 Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

De werknemers binnen de organisatie zijn betrokken bij veiligheidskwesties en voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van henzelf, hun collega’s en bezoekers. Ze stellen zich proactief op in het melden van incidenten en opgemerkte risico’s. De betrokkenheid bij het vergroten van de veiligheid binnen de organisatie is te voelen in alle lagen van de organisatie.

 

2 Open communicatie

Er wordt binnen de organisatie open gesproken over veiligheidszaken. Medewerkers voelen zich vrij om vragen te stellen, hun zorgen te uiten en suggesties te doen, zonder angst voor eventuele negatieve gevolgen voor henzelf. Ook in die zin is de werkvloer dus een veilige omgeving.

 

3 Leiderschap en voorbeeldgedrag

Leidinggevenden geven het goede voorbeeld op het gebied van veiligheid door protocollen en regels op te volgen en persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken als de situatie daarom vraagt. Als leidinggevenden actief deelnemen aan veiligheidsinitiatieven, wordt bovendien een duidelijk signaal afgegeven dat veiligheid binnen jullie organisatie een prioriteit is.

 

4 Continue verbetering met training en bewustwording

Door middel van een gedegen Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), BHV-trainingen, toolboxen, evaluaties en het implementeren van maatregelen, streeft een sterke veiligheidsorganisatie continu naar verbetering op het gebied van veiligheid. De focus op veiligheid is voortdurend en volledig geïntegreerd in de cultuur van de organisatie.

 

Verbeter jullie veiligheidscultuur

Een sterke veiligheidscultuur verkleint het risico op calamiteiten en vergroot de veiligheid op de werkvloer. Onderdeel van een goede veiligheidscultuur is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Novanorm adviseert bedrijven en instellingen over RI&E-vraagstukken en voert ook RI&E’s uit. Tegelijkertijd leiden wij tijdens dit proces een preventiemedewerker binnen jouw organisatie op. Lees meer over de RI&E of neem direct contact op over de mogelijkheden om door ons een RI&E te laten uitvoeren.

Delen:

Gerelateerde berichten

BHV30 training

Wanneer is BHV verplicht?

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen

Lees verder