Wanneer is BHV verplicht?

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen dat alles in het werk is gesteld om de veiligheid in en om het pand te waarborgen. Bovendien mogen zij verwachten dat er in het geval van een calamiteit direct actie wordt ondernomen om de situatie te de-escaleren, in goede banen te leiden en adequaat op te lossen. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) spelen hierin een essentiële rol. BHV in je organisatie kan in noodsituaties zelfs het verschil maken tussen leven en dood. Maar is BHV eigenlijk een vereiste? En zo ja, wanneer is BHV verplicht?

 

Wanneer BHV verplicht

Over de vraag of het als organisatie verplicht is om een BHV-apparaat aan te stellen, kunnen we kort zijn: ja. Iedere organisatie heeft de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de veiligheid van diens werknemers, bezoekers en andere aanwezigen. De aanwezigheid van BHV’ers is daarvoor een vereiste. Deze verplichting geldt voor iedere organisatie vanaf een werknemer.

In hoofdstuk 2, artikel 3 van de arbeidsomstandighedenwet staat onder andere dat “de werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden […]”. Daarbij dienen “doeltreffende maatregelen [te] worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.” 

 

Hoeveel BHV’ers verplicht

Het is je misschien al opgevallen, maar bovenstaande tekst uit de Arbowet is nog wat vaag. Zo lees je niets over wat die zogenoemde ‘doeltreffende maatregelen’ inhouden, en wordt ook niet duidelijk hoeveel BHV’ers een werkgever dient aan te stellen. De doeltreffende maatregelen worden ook niet uitgebreider op een andere plek in de wet beschreven. Wat wel duidelijk is, is dat BHV’ers onderdeel uitmaken van deze maatregelen.

Hoeveel BHV’ers verplicht zijn, wordt verderop in de Arbowet wel deels beantwoord. In hoofdstuk 3, artikel 15 valt te lezen dat de werkgever zich voor de hierboven genoemde verplichting moet laten bijstaan “door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.” Hoewel dus geen uitsluitsel wordt gegeven over hoeveel BHV’ers je precies nodig hebt binnen jullie organisatie, is wel duidelijk dat er minimaal een bedrijfshulpverlener aanwezig moet zijn. 

Om erachter te komen wat het optimale aantal BHV’ers is om in jullie specifieke situatie de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen, is het raadzaam een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Daarmee breng je de risico’s binnen jullie organisatie in kaart en kijk je hoe je deze kunt ondervangen. Het aanstellen van een X aantal BHV’ers, afgestemd op jullie situatie, maakt onderdeel uit van de RI&E.

 

Hoe vaak BHV verplicht

Als je een BHV-training hebt gevolgd en met positief resultaat hebt afgerond, kun je officieel als BHV’er aan de slag binnen de organisatie waar je werkzaam bent. Dit betekent echter niet dat je voor eens en altijd gecertificeerd bent. Ieder BHV-certificaat heeft een geldigheid van een jaar. Wil je je rol als BHV’er na dat jaar voortzetten, dan is het zaak dat je een BHV-herhalingscursus volgt. Zo ben en blijf je altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van BHV, zodat je jezelf en anderen op je werkplek veilig kunt houden.

 

Zelf aan de slag?

Wil je bijdragen aan de veiligheid bij jou op het werk? Word BHV’er! Wij hebben diverse veiligheidstrainingen ontwikkeld die je incompany of op een locatie bij jou in de buurt kunt volgen. Ook is er onze innovatieve training BHV30, waarin je in slechts 30 minuten alle ins en outs van bedrijfshulpverlening leert. Voor ons volledige aanbod BHV-cursussen, klik hier.

Delen:

Gerelateerde berichten