Hoe voer je een effectieve RI&E uit

De werkomgeving veilig houden is een belangrijk aspect van het waarborgen van een fijne werkplek voor je medewerkers. Of je nu in een kantoor werkt, in een fabriek of in een winkel, het is cruciaal om je bewust te zijn van de potentiële risico’s van jullie werkplek en hoe je deze risico’s kan minimaliseren. Daar komt de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) om de hoek kijken. In deze blog gaan we dieper in op het belang van een effectieve RI&E en delen we praktische tips over hoe je deze effectief kunt uitvoeren. Want veiligheid op de werkvloer is prioriteit nummer 1 en vormt de basis om je werk te kunnen doen. Met een RI&E maak je jullie werkplek veiliger voor iedereen.

 

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Een effectieve Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) draagt bij aan de veiligheid van jou, je medewerkers, bezoekers en jullie werkomgeving. “In de RI&E brengt een werkgever alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart. […] Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen of te beperken.” Zo valt te lezen op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met een RI&E:

  • breng je alle potentiële risico’s in kaart.
  • creëer je een gezonde en prettige werkomgeving voor werknemers.
  • voldoe je aan je wettelijke verplichting.

 

Voor wie is een RI&E verplicht

Ieder bedrijf dient een RI&E te hebben. Het opstellen hiervan is dus geen vrijblijvendheid. In elke organisatie zijn immers risico’s aanwezig, en het is belangrijk om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. Alleen op die manier waarborg je de veiligheid van je medewerkers.

 

RI&E voorbeeld

Goed, iedere organisatie heeft dus te maken met specifieke risico’s. Deze moet je in beeld brengen door het uitvoeren van een RI&E. Met behulp van een vragenlijst loop je door je organisatie en inventariseer je alle risico’s. Als je die in kaart hebt gebracht, bepaal je de urgentie van ieder afzonderlijk risico. Je maakt hierbij een onderverdeling in dringend, minder dringend en niet dringend. Dit gedeelte vormt de evaluatie. Op basis van deze evaluatie maak je het plan van aanpak waarin je de maatregelen beschrijft die jullie zullen nemen. Je legt vast wat jullie gaan doen om het risico te beperken dan wel te elimineren, wat het tijdspad hiervoor is, welke kosten hiermee gemoeid zijn, en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

 

De essentiële stappen voor een effectieve RI&E

Om er zeker van te zijn dat je geen cruciale onderdelen vergeet bij het opstellen van jullie RI&E, is het handig om een RI&E checklist te gebruiken. Het is een gemakkelijk hulpmiddel dat je in staat stelt potentiële gevaren te identificeren, de ernst en urgentie hiervan te beoordelen en passende maatregelen te nemen om de risico’s te minimaliseren. Een RI&E checklist bevat in ieder geval de volgende vijf stappen.

  1. Identificeren van gevaren: met de checklist breng je de verschillende soorten gevaren op de werkplek in kaart. Denk hierbij aan fysieke, chemische, biologische en ergonomische risico’s. Je identificeert hierbij ieder potentieel risico, hoe klein of weinig voor de hand liggend het ook lijkt.
  2. Evalueren van risico’s: voor elk geïdentificeerd gevaar neem je op hoe je de ernst en de waarschijnlijkheid van het optreden gaat beoordelen. Dit helpt bij het prioriteren van risico’s en het maken van een actieplan.
  3. Beschrijven van beheersmaatregelen: je beschrijft suggesties voor preventieve maatregelen en beheersmaatregelen om de risico’s te verkleinen of zelfs te elimineren. Denk hierbij aan persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsprocedures en eventuele veiligheidstrainingen die nodig zijn.
  4. Vastleggen van verantwoordelijkheden en deadlines: het is belangrijk om duidelijk aan te geven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van specifieke acties om risico’s te verminderen. Daarnaast leg je deadlines vast om ervoor te zorgen dat de maatregelen daadwerkelijk binnen afzienbare tijd worden genomen.
  5. Regelmatig evalueren en bijwerken: een RI&E is geen vaststaand document; veranderingen in jullie werkomgeving, processen of in de wetgeving zijn aanleiding om de checklist regelmatig opnieuw te doorlopen. De RI&E is een alsmaar doorgaand proces.

Delen:

Gerelateerde berichten

BHV30 training

Wanneer is BHV verplicht?

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen

Lees verder