5 tips voor een veilige werkplek

Je bent kundig, zeer ervaren en werkt secuur. Toch zit ook dan een ongeluk in een klein hoekje. En om er nog een cliché in te gooien: voorkomen is beter dan genezen. Daarom geven we je 5 tips voor een veilige werkplek. Zo kom jij goed beslagen ten ijs en verklein je het risico op calamiteiten zoveel mogelijk.

 

1. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bouwhelmen, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, lasbrillen… Deze en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er niet voor niets. Zoals de naam al impliceert, beschermen deze middelen je tegen verschillende gevaren. Zorg er daarom altijd voor dat je de juiste bescherming aanbrengt voordat je aan het werk gaat. Het gaat misschien meestal goed, maar die ene keer dat er iets naar beneden valt, ben jij blij dat je een veiligheidshelm op hebt. Ga je aan het werk met gevaarlijke stoffen? Trek dan eerst de juiste beschermende kleding aan.

 

2. Veilig gereedschap

Ook de staat van het gereedschap waarmee je werkt is van invloed op de veiligheid van jou, je collega’s en andere omstanders. Wees daarom alert op beschadigingen aan snoeren van elektrisch gereedschap of andere mankementen aan het materieel.

Waarom gereedschap keuren?

Naast een visuele check voordat je aan de slag gaat, is er ook gereedschap dat met enige regelmaat moet worden gekeurd. Dit geldt in de volgende gevallen:

  1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie.
  2. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties.

De keuringen vinden dus plaats om de veiligheid tijdens het werken met deze gereedschappen te waarborgen. Desondanks blijft het van belang om ook bij gekeurd materieel te letten op slijtage en gebreken voordat je ermee gaat werken.

3. Werkplek

Je werkomgeving kan bijdragen aan efficiëntie en productiviteit, maar er schuilt ook gevaar in het bij de hand houden van je materialen en gereedschappen. Denk maar aan het snoer van elektrisch gereedschap dat over het looppad ligt of gereedschap dat nog aan staat of heet is. Let goed op dat jouw werkwijze niet ten koste gaat van de veiligheid van jezelf of een ander. Loop je weg bij een klus, controleer dan:

  1. Staan er luiken open?
  2. Staat er een ladder waar hij niet hoort?
  3. Liggen er snoeren in het looppad?
  4. Staat/ligt er ander groot of klein materieel waar een ander hinder van kan ondervinden?

 

Maak dit in orde en ruim ook je andere gereedschap op.

 

4. Rust

Zorg ervoor dat je zo uitgerust mogelijk aan het werk gaat. Vermoeidheid belemmert je bij het focussen en zonder focus gaat er sneller iets mis. Je bent minder scherp en daar schuilt gevaar in voor de veiligheid van jezelf en de mensen om je heen. Sla daarom bij voorkeur geen pauzes over en neem in overleg met je leidinggevende eens vakantie of een vrije dag op. Zo kun je weer fris aan het werk, wat helpt bij het alert zijn op onregelmatigheden, het nemen van voorzorgsmaatregelen en het in acht nemen van regelgeving.

 

5. Hulp en communicatie

Vraag om hulp. Weet je iets niet of heb je meer handen nodig? Schroom dan niet om hulp te vragen. Dat kun je beter doen dan fouten riskeren die mogelijk grote gevolgen hebben. Hoe werk je met die gevaarlijke stof? Heb je daarvoor wel de juiste beschermingsmiddelen?

Ook is het belangrijk dat er een open cultuur is waarin jullie elkaar kunnen aanspreken. Zie je dat een collega het niet zo nauw neemt met de regels? Spreek die er dan op aan en sta zelf ook open voor feedback. Uiteindelijk gaat het om de veiligheid van jullie allemaal. Meld het ook bij een BHV’er als je een onveilige situatie ziet. BHV’ers zijn opgeleid en weten hoe ze een situatie veilig(er) kunnen maken. Gaat er toch iets mis, dan weten zij hoe ze moeten handelen.

In deze infographic van de Inspectie SZW en de directie Gezond en Veilig Werken vind je meer over het belang van het bevorderen van een cultuur van gezond en veilig werken.

Delen:

Gerelateerde berichten

BHV30 training

Wanneer is BHV verplicht?

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen

Lees verder