Bedrijfshulpverlening: wie doet wat?

Binnen de bedrijfshulpverlening bestaan verschillende rollen die elkaar aanvullen. Met die verschillende rollen is het duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en hoef je op het moment dat zich een calamiteit voordoet niet meer na te denken over wie wat doet. Dat is namelijk voor iedere schakel in de bedrijfshulpverlening helder. Zo win je kostbare tijd op het moment dat iedere seconde telt. We nemen je mee in de rollen binnen de bedrijfshulpverlening: wie doet wat?

Vooropgesteld, iedere BHV-organisatie ziet er anders uit. Dit is onder meer afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Bovendien is niet elke rol die we hieronder benoemen verplicht. Je leest hier aan welke verplichtingen een organisatie in ieder geval moet voldoen op het gebied van bedrijfshulpverlening, volgens de Arbeidsomstandighedenwet.

Crisis Management Team (CMT)

Het Crisis Management Team of het CMT houdt zich bezig met het beheersen van crisissituaties binnen de organisatie. Zij zijn de eindverantwoordelijke van het bedrijfshulpverleningsorgaan en bieden ondersteuning bij calamiteiten. In het CMT zitten in ieder geval de directie en vaak ook het hoofd BHV, aangevuld met andere leden.

Preventiemedewerker

Ieder bedrijf dient minimaal een preventiemedewerker te hebben. De precieze inhoud van deze rol verschilt per organisatie, maar de preventiemedewerker heeft wettelijk gezien in ieder geval de volgende drie taken:

  1. Het ondersteunen van de werkgever bij het verrichten en opstellen van een Risico-inventarisatie & -evaluatie, kortweg de RI&E.
  2. Het adviseren van en nauw samenwerken met onder andere de arbodeskundigen en enige vorm van een personeelsvertegenwoordiging over de genomen en te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  3. Het uitvoeren van de arbomaatregelen.

Hoofd BHV

Het hoofd BHV stuurt de eventuele ploegleiders BHV en de BHV’ers binnen de organisatie aan. Zijn of haar voornaamste taak binnen de bedrijfshulpverlening is de inrichting en borging van het veiligheidsbeleid binnen het bedrijf. In de basis houdt het hoofd BHV zich bezig met de beleidsmatige kant van bedrijfshulpverlening.

Ploegleider BHV

De ploegleider geeft operationeel leiding aan de BHV’ers binnen de organisatie. Hij of zij zorgt ervoor dat de bedrijfshulpverleners precies weten wat ieders rol is in het geval van nood. Tijdens calamiteiten stuurt de ploegleider de bedrijfshulpverleners aan en hij of zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de geldende protocollen houdt.

BHV’ers

Een BHV’er is een hulpverlenend persoon binnen de organisatie die adequaat kan handelen in een noodsituatie. De BHV’er neemt deze rol naast zijn normale werkzaamheden op zich en volgt jaarlijks een cursus BHV. Hierin leert de BHV’er adequaat te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Denk aan wat te doen bij brand, het instellen van een ontruimingsplan, eerste hulp verlenen bij een hartaanval of efficiënt handelen bij een plotseling bedrijfsongeval.

Een BHV-cursus volg je bij Novanorm incompany of via open inschrijving op een van onze locaties in Nederland.
Delen:

Gerelateerde berichten

BHV30 training

Wanneer is BHV verplicht?

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen

Lees verder