Bedrijfshulpverlening: wie doet wat?

Binnen de bedrijfshulpverlening bestaan verschillende rollen die elkaar aanvullen. Met die verschillende rollen is het duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en hoef je op het moment dat zich een calamiteit voordoet niet meer na te denken over wie wat doet. Dat is namelijk voor iedere schakel in de bedrijfshulpverlening helder. Zo win je kostbare tijd op het moment dat iedere seconde telt. Vandaag nemen we je mee in de rollen binnen de bedrijfshulpverlening: wie doet wat?

Vooropgesteld, iedere BHV-organisatie ziet er anders uit. Dit is onder meer afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Bovendien is niet elke rol die we hieronder benoemen verplicht. Je leest hier aan welke verplichtingen een organisatie in ieder geval moet voldoen op het gebied van bedrijfshulpverlening, volgens de Arbeidsomstandighedenwet.

 

Crisis Management Team (CMT)

Het Crisis Management Team of het CMT houdt zich bezig met het beheersen van crisissituaties binnen de organisatie. Zij zijn de eindverantwoordelijke van het bedrijfshulpverleningsorgaan en bieden ondersteuning bij calamiteiten. In het CMT zitten in ieder geval de directie en vaak ook het h

 

Preventiemedewerker

Ieder bedrijf dient minimaal een preventiemedewerker te hebben. De precieze inhoud van deze rol verschilt per organisatie, maar de preventiemedewerker heeft wettelijk gezien in ieder geval de volgende drie taken:

  1. Het ondersteunen van de werkgever bij het verrichten en opstellen van een Risico-inventarisatie & -evaluatie, kortweg de RI&E.
  2. Het adviseren van en nauw samenwerken met onder andere de arbodeskundigen en enige vorm van een personeelsvertegenwoordiging over de genomen en te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  3. Het uitvoeren van de arbomaatregelen.
 
 

Hoofd BHV

Het hoofd BHV stuurt de eventuele ploegleiders BHV en de BHV’ers binnen de organisatie aan. Zijn of haar voornaamste taak binnen de bedrijfshulpverlening is de inrichting en borging van het veiligheidsbeleid binnen het bedrijf. In de basis houdt het hoofd BHV zich bezig met de beleidsmatige kant van bedrijfshulpverlening.

 

Ploegleider BHV

De ploegleider BHV geeft operationeel leiding aan de BHV’ers binnen de organisatie. Hij of zij zorgt ervoor dat de bedrijfshulpverleners precies weten wat ieders rol is in het geval van nood. Tijdens calamiteiten stuurt de ploegleider de bedrijfshulpverleners aan en hij of zij zorgt ervoor dat iedereen zich aan de geldende protocollen houdt.

 

BHV’ers

Een BHV’er is een hulpverlenend persoon binnen de organisatie die adequaat kan handelen in een noodsituatie. De BHV’er neemt deze rol naast zijn normale werkzaamheden op zich en volgt jaarlijks een cursus BHV. Hierin leert de BHV’er adequaat te handelen bij verschillende soorten calamiteiten. Denk aan wat te doen bij brand, het instellen van een ontruimingsplan, eerste hulp verlenen bij een hartaanval of efficiënt handelen bij een plotseling bedrijfsongeval.

 

Een BHV-cursus of BHV-herhalingscursus volg je gemakkelijk online bij Novanorm. 

Delen:

Gerelateerde berichten

De onschatbare waarde van BHV’ers

Jullie hebben een Risico-inventarisatie & -evaluatie uitgevoerd en op basis daarvan is een BHV-plan opgesteld. De BHV-organisatie is ingericht, jullie houden regelmatig BHV-overleg en geven collega’s zonder BHV-achtergrond adviezen

laptop, office, hand

Wat is een BHV-plan?

Als bedrijf heb je de verplichting zorg te dragen voor een goede veiligheidsorganisatie. Dit houdt onder andere in dat je zorgt voor een veilige, gezonde werkplek voor

welder, welding, industry

Werk jij veilig?

Je materialen en gereedschappen moeten in orde zijn, net als de machines waar je mee werkt en de omgeving waarin je werkt. Maar ook als

× Hoe kan ik je helpen?