De belangrijkste verschillen tussen BHV en EHBO

BHV en EHBO. Op het eerste oog lijkt de betekenis hiervan misschien gelijk. Beide zijn immers gericht op de veiligheid van mensen. Zowel een gecertificeerde BHV’er als een gecertificeerde EHBO’er kan mensen helpen na ongevallen. Tot zover de overeenkomsten. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen tussen BHV en EHBO?

Wat is BHV

Voordat we op die verschillen ingaan, is het goed om eens te kijken wat BHV nu eigenlijk inhoudt. BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Zoals de naam al suggereert, richten BHV’ers zich op de werkvloer. Zij zorgen ervoor dat iedereen binnen de organisatie veilig en gezond kan werken. Doet zich een calamiteit zoals een brand voor? Dan komen BHV’ers als eerste in actie om iedereen die in het pand aanwezig is in veiligheid te brengen. Ze zijn er niet alleen om te ontruimen, maar ze weten ook hoe ze kleine branden kunnen bestrijden. In het geval van een bedrijfsongeval of een onwel geworden persoon, zijn het opnieuw de BHV’ers die op de hoogte zijn van wat te doen om de betrokkene(n) zo goed mogelijk te helpen.

Wat is EHBO

Ook EHBO (eerste hulp bij ongevallen) is gericht op het helpen van je medemens indien iemand gewond raakt of bijvoorbeeld gereanimeerd moet worden. Dit beperkt zich niet tot de werkvloer, maar vindt ook in de privésfeer plaats. Denk aan de buurman die onwel wordt op straat of je kind dat een kop heet water over zich heen krijgt. Als EHBO’er weet je precies wat je in deze gevallen moet doen. Overigens kunnen er scenario’s zijn waarin het verplicht is voor een organisatie om een EHBO’er op de werkvloer te hebben. Bijvoorbeeld als uit de RI&E blijkt dat de kans op een ongeval groot is.

Verschil BHV en EHBO

Maar waar zit hem nou dat verschil tussen BHV en EHBO? De kennis die je als BHV’er hebt kun je immers heel goed inzetten in je privéleven en andersom is de aanwezigheid van een EHBO’er op de werkvloer geen overbodige luxe. Wel is het goed om in gedachten te houden dat EHBO’ers niet zijn opgeleid om te ontruimen of branden te bestrijden. Daartegenover staat dat hun kennis op het gebied van het menselijk lichaam uitgebreider is dan wat een BHV’er hierover tijdens diens training leert. EHBO’ers krijgen een training van vier dagdelen waarin alle aspecten van eerste hulp worden behandeld. Daarin leren ze ook meer Levensreddende Eerste Handelingen (LEH) dan een BHV’er.

BHV of EHBO

Of je kiest voor een BHV-cursus of toch voor een EHBO-cursus hangt dus volledig af van het doel waarmee jij de veiligheidstraining wilt volgen. Wat je verder kunt meenemen in je overweging is of jouw organisatie al dan niet voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid op de werkplek en het minimale aantal BHV’ers en of uit jullie RI&E blijkt dat aanwezigheid van een EHBO’er verplicht is. Hoe dan ook is kennis van BHV dan wel EHBO van onschatbare waarde als zich een calamiteit voordoet. Je kunt er letterlijk levens mee redden.

Zelf aan de slag?

Wil jij BHV’er of EHBO’er worden en zo een bijdrage leveren aan de veiligheid van je omgeving? Novanorm biedt diverse veiligheidstrainingen aan voor jou en je medewerkers. Voor ons aanbod BHV-cursussen, klik hier. Onze EHBO-cursussen vind je hier.

Delen:

Gerelateerde berichten

BHV30 training

Wanneer is BHV verplicht?

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen

Lees verder