Wanneer is BHV verplicht?

BHV30 training

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen dat alles in het werk is gesteld om de veiligheid in en om het pand te waarborgen. Bovendien mogen zij verwachten dat er in het geval van een calamiteit direct actie wordt ondernomen om de situatie te de-escaleren, in goede banen te leiden en adequaat op te lossen. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) spelen hierin een essentiële rol. BHV in je organisatie kan in noodsituaties zelfs het verschil maken tussen leven en dood. Maar is BHV eigenlijk een vereiste? En zo ja, wanneer is BHV verplicht?

De belangrijkste verschillen tussen BHV en EHBO

bhv ehbo reanimatie

BHV en EHBO. Op het eerste oog lijkt de betekenis hiervan misschien gelijk. Beide zijn immers gericht op de veiligheid van mensen. Zowel een gecertificeerde BHV’er als een gecertificeerde EHBO’er kan mensen helpen na ongevallen. Tot zover de overeenkomsten. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen tussen BHV en EHBO?

Werk jij veilig?

welder, welding, industry

Werk jij veilig?

Je materialen en gereedschappen moeten in orde zijn, net als de machines waar je mee werkt en de omgeving waarin je werkt. Maar ook als dat alles goed geregeld is, gekeurd is volgens de laatste richtlijnen en niets een veilige werksituatie in de weg lijkt te staan, blijft er altijd een risico. Een ongeluk zit in een klein hoekje en het kan misgaan voor je er erg in hebt. Dat risico is niet geheel weg te nemen, maar jij kunt wel bijdragen aan het minimaliseren ervan. Jij kunt je zodanig gedragen dat het risico op deze ongelukken zo klein mogelijk wordt.

5 redenen waarom jij echt BHV’er wilt worden

Waarom zou je BHV’er willen worden?

Als BHV’er lever jij een grote bijdrage aan de veiligheid van het bedrijf waar jij werkt. Dat is natuurlijk al een hele mooie reden, maar laten we eens verder kijken. We geven je 5 redenen waarom jij echt BHV’er wilt worden.

Bedrijfshulpverlening: wie doet wat?

Wie is eigenlijk verantwoordelijk?

Binnen de bedrijfshulpverlening bestaan verschillende rollen die elkaar aanvullen. Met die verschillende rollen is het duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en hoef je op het moment dat zich een calamiteit voordoet niet meer na te denken over wie wat doet. Zo win je kostbare tijd op het moment dat iedere seconde telt. We nemen je mee in de rollen binnen de bedrijfshulpverlening: wie doet wat?

5 tips voor een veilige werkplek

Voorkomen is beter dan genezen.

Je bent kundig, zeer ervaren en werkt secuur. Toch zit ook dan een ongeluk in een klein hoekje. Daarom geven we je 5 tips voor een veilige werkplek. Zo kom jij goed beslagen ten ijs en verklein je het risico op calamiteiten zoveel mogelijk.

De onschatbare waarde van BHV’ers

BHV’ers zijn van onschatbare waarde. De kennis die zij hebben opgedaan tijdens hun BHV-cursus is zowel onmisbaar op de werkvloer als in het dagelijks leven. Ze leveren een belangrijke bijdrage in het vergroten van de veiligheid in iedere organisatie. In deze scenario’s weten bedrijfshulpverleners precies hoe ze moeten handelen.

Wat is een BHV-plan?

laptop, office, hand

Is jullie bedrijfsnoodorganisatie op orde?

Als bedrijf heb je de verplichting zorg te dragen voor een goede veiligheidsorganisatie. Dit houdt onder andere in dat je zorgt voor een veilige, gezonde werkplek voor je werknemers. Om je te helpen bij het optimaliseren van de veiligheidsorganisatie of bedrijfsnoodorganisatie, is een BHV-plan een goed hulpmiddel. Maar wat is een BHV-plan?

4 tips voor een goed samenwerkend BHV-team

Three People Sitting Beside Table

Weet jij wat je moet doen als het erop aankomt?
Als BHV’er ben je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten om jezelf, je collega’s en jullie werkomgeving veilig te houden. Ook weet je precies wat je moet doen in het geval van een calamiteit. Samen met de rest van het BHV-team kom je dan direct in actie. Daarbij telt iedere seconde en daarom is het essentieel dat jullie volledig op elkaar ingespeeld zijn. Met deze tips worden jullie een goed samenwerkend BHV-team.

Kerstversiering: hoe houd je het veilig?

Is jullie kerstversiering veilig?

De ene man met een witte baard en rood pak is net het land uit en we maken ons alweer op voor zijn verre neef van de Noordpool. En dus is het tijd voor kaarsjes, lampjes, guirlandes, kerstballen in alle soorten en maten, en natuurlijk de kerstboom. Ook op onze werkplek wordt de kerstsfeer vaak naar binnen gehaald in de donkere laatste maand van het jaar. Al die gezelligheid is natuurlijk heel erg leuk, maar daarbij is het minstens even belangrijk om ook de veiligheid in het oog te houden. Daarom geven we je graag tips voor de kerstversiering: hoe houd je het veilig?