Wat is een BHV-plan?

Als bedrijf heb je de verplichting zorg te dragen voor een goede veiligheidsorganisatie. Dit houdt onder andere in dat je zorgt voor een veilige, gezonde werkplek voor je werknemers. Om je te helpen bij het optimaliseren van de veiligheidsorganisatie of bedrijfsnoodorganisatie, is een BHV-plan een goed hulpmiddel. Maar wat is een BHV-plan?

Het BHV-plan

Een BHV-plan is niet verplicht. Wel vormt het een zeer waardevol document waarin jullie als bedrijf alle benodigde informatie in het geval van nood hebben vastgelegd. Ook kunnen jullie met het BHV-plan aantonen dat jullie voldoen aan de wettelijke verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het is hoe dan ook raadzaam om als organisatie een BHV-plan te hebben. Zo heb je alles bij elkaar als het erop aankomt.

Het BHV-plan wordt ook wel het noodplan, het calamiteitenplan of het bedrijfsnoodplan genoemd. Het wordt opgesteld naar aanleiding van een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin worden – zoals de naam al aangeeft – de risico’s in jullie organisatie in kaart gebracht. Op basis daarvan kan je het BHV-plan opstellen. Dit plan bevat onmisbare informatie voor het moment waarop zich een calamiteit voordoet.

Wat staat er in een BHV-plan?

Hoe het bedrijfsnoodplan er precies uitziet, verschilt per bedrijf. Dit hangt onder meer af van de grootte van je bedrijf, de complexiteit van de situatie binnen je bedrijf en of jullie werken met gevaarlijke stoffen. Hoe uitgebreid het plan is, zal daarmee ook variëren. Het plan is er in ieder geval op gericht te ondersteunen in het geval zich een noodsituatie voordoet. Alle daarbij benodigde gegevens staan dus beschreven in het plan.

Goed, in het BHV-plan staat dus essentiële informatie voor calamiteiten. Maar om welke specifieke informatie gaat het dan? Het noodplan bevat in ieder geval de volgende onderdelen.

  • Belangrijke interne en externe telefoonnummers;
  • Een beschrijving van de bedrijfsnoodorganisatie, waaronder het aantal BHV’ers, hun contactgegevens, rol, beschikbaarheid en gevolgde BHV-cursus, andere relevante opleidingen en oefeningen;
  • De locaties van aanwezige BHV-materialen, zoals brandblussers, AED’s en EHBO-materialen;
  • Plattegronden;
  • Het ontruimingsplan;
  • De procedure van alarmering;
  • Het incidentenregistratieformulier.

 

Als jullie werken met gevaarlijke stoffen, komen hier nog een aantal onderdelen bij die specifiek daarop gericht zijn. Daarbij valt te denken aan  de wijze van opslag van deze stoffen.

 

Novanorm biedt diverse BHV-cursussen aan, zowel incompany als via open inschrijving op een locatie bij jou in de buurt.

Delen:

Gerelateerde berichten

BHV30 training

Wanneer is BHV verplicht?

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen

Lees verder