Veilig werken bij lage temperaturen

Nu het korter licht is en het kwik daalt, is het de hoogste tijd om stil te staan bij het nemen van maatregelen tegen de kou tijdens het werk. Nu denk je misschien al gauw aan mensen die buiten werken, maar ook degene die hun werk in bijvoorbeeld onverwarmde loodsen uitvoeren of die tijdens hun werk veelal stilzitten, kunnen hinder ondervinden van de kou. Hoe kun je veilig werken bij lage temperaturen? We nemen je mee.

workers, road workers, construction site

Wanneer spreken we van werken in de kou?

In de Arbowet staat niet precies beschreven wat wordt verstaan onder ‘kou’. Wel is duidelijk dat de werkgever ervoor dient te zorgen dat medewerkers hun werkzaamheden op een veilige en gezonde werkplek kunnen uitvoeren. Hierbij speelt temperatuur uiteraard een rol.

De FNV heeft wel de temperaturen omschreven waaronder medewerkers redelijkerwijs hun werk niet goed kunnen uitvoeren als er geen aanvullende maatregelen zijn getroffen. Met een temperatuur onder de 16 graden Celsius is er volgens de FNV extra bescherming nodig om veilig je werk te kunnen uitvoeren en gezondheidsklachten te voorkomen. Bij temperaturen onder de -6 graden Celsius waarbij geen maatregelen worden genomen door de werkgever, is werken volgens de FNV onverantwoord.

 

Wat zijn de gevaren van werken bij lage temperaturen?

Je merkt het al gauw als de temperatuur daalt. Je vingers worden stram, je tenen worden koud en je begint misschien zelfs te rillen. Als je je langere tijd in een koude omgeving bevindt, loop je het risico op onderkoeling en in extreme gevallen zelfs bevriezing. Bij veel beroepen zal het niet zover komen, maar toch moet je de invloed van kou niet onderschatten. Of je nu buiten in de vrieskou werkt, in een koelcel of achter de ontvangstbalie in een ruimte waar de buitendeur steeds opengaat; de kou kan je flink in de weg zitten.

Als je vingers minder soepel bewegen, is alles wat je met je handen doet lastiger. Van typen tot het vasthouden van een slijptol. Het een brengt uiteraard meer risico met zich mee dan het ander; waar lastiger kunnen typen met name tot werkvertraging leidt, kan het werken met gereedschappen buitengewoon gevaarlijk zijn en lichamelijk letsel opleveren.

 

Welke maatregelen kun je nemen tegen de kou?

Zoals hierboven al vermeld, heeft iedere werkgever de verplichting diens medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Wat dit in de praktijk inhoudt, is afhankelijk van de situatie. De volgende maatregelen zijn opties om veilig werken bij lage temperaturen mogelijk te maken:

  1. In het geval van kou dient de werkgever ervoor te zorgen dat geschikte kleding voorhanden is, zodat medewerkers zich warm kunnen aankleden.
  2. Het werken in een koude omgeving wordt afgewisseld met pauzes in een verwarmde ruimte.
  3. Zorg voor voldoende warme dranken.
  4. Vindt het werk buiten plaats? Scherm de werkplek dan op een veilige manier zoveel mogelijk af tegen wind en neerslag. Voor werkzaamheden die binnen plaatsvinden, kun je – waar mogelijk – zorgen voor aanvullende warmtebronnen.
  5. Bij extreme kou zou de werkdag kunnen worden verkort of anders ingedeeld, zodat medewerkers niet te lang aan de lage temperaturen worden blootgesteld.

Zorg ervoor dat je de maatregelen zo snel mogelijk neemt, om gezondheidsrisico’s voor je medewerkers te beperken waar je kunt. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.


Delen:

Gerelateerde berichten

BHV30 training

Wanneer is BHV verplicht?

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen

Lees verder