Herziening ARIE-regelgeving per 1 januari 2023

De ARIE-regelgeving wordt momenteel herzien, waarna deze per 1 januari 2023 in werking treedt. De RI&E, daar heb je mogelijk al weleens van gehoord. Maar de ARIE? Die is voor menigeen toch wat minder bekend. Daarom geven we een korte uitleg.

De RI&E

Laten we beginnen bij de RI&E, of voluit de Risico-inventarisatie & -evaluatie. Deze vormt de basis voor het arbobeleid dat iedere werkgever dient te hebben. Wat houdt de RI&E eigenlijk in?

“In de RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie in kaart. […] Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen.”

Zo valt te lezen op het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het plan van aanpak dat onderdeel uitmaakt van de RI&E wordt onder meer vastgelegd hoe de bedrijfshulpverlening binnen de organisatie is geregeld. BHV levert immers een grote bijdrage aan het waarborgen van de veiligheid en het voorkomen van ongevallen op de werkvloer.

 

De ARIE

Goed, tot zover dus de RI&E. Dan nu de ARIE. Deze vormt een aanvulling op de RI&E. Je raadt het daarom vast al; ARIE staat voor Aanvullende Risico-inventarisatie & -evaluatie. Deze aanvullende regelgeving is opgenomen in het Arbobesluit en ziet toe op een specifieke categorie bedrijven. Het gaat hier om “risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken.” (Bron: Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.) In de regelgeving zijn verplichtingen opgenomen waaraan een bedrijf dat met deze grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werkt zich dient te houden.

In de praktijk bleek echter dat de handhaving van de huidige ARIE-regeling op een aantal punten nog niet zo gemakkelijk is en daarmee de veiligheid van werknemers bij de betreffende bedrijven onvoldoende gewaarborgd kan worden. Daarom wordt de regelgeving herzien. De nieuwe ARIE treedt per 1 januari 2023 in werking. Ook een aantal andere wijzigingen worden doorgevoerd ten behoeve van de handhaving van de regelgeving, zoals een koppeling van de ARIE met de Omgevingswet en Seveso-inrichtingen.

Valt het bedrijf waar jij werkzaam bent onder de ARIE, dan is het dus van belang te kijken wat de herziening van de regelgeving voor jullie betekent. Neem jullie ARIE onder de loep en kijk waar aanpassingen nodig zijn. Zo zorg je ervoor dat jullie medewerkers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen, in een eveneens veilige omgeving.
Delen:

Gerelateerde berichten

BHV30 training

Wanneer is BHV verplicht?

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen

Lees verder