Wanneer is BHV verplicht?

BHV30 training

Veiligheid: we kunnen wel stellen dat dit dé basisvoorwaarde is voor het uitvoeren van je werkzaamheden. Iedere werknemer, onderaannemer, klant of andere bezoeker van je organisatie moet erop kunnen vertrouwen dat alles in het werk is gesteld om de veiligheid in en om het pand te waarborgen. Bovendien mogen zij verwachten dat er in het geval van een calamiteit direct actie wordt ondernomen om de situatie te de-escaleren, in goede banen te leiden en adequaat op te lossen. Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) spelen hierin een essentiële rol. BHV in je organisatie kan in noodsituaties zelfs het verschil maken tussen leven en dood. Maar is BHV eigenlijk een vereiste? En zo ja, wanneer is BHV verplicht?