Bhv-cursussen roepen meteen beelden op van brandjes blussen, poppen reanimeren en collega’s in een stabiele zijligging leggen. Want zo ziet een training tot bedrijfshulpverlener eruit, toch?

Bhv-cursussen worden al jaren gegeven, in veel gevallen op locatie. Bij die trainingen ga je inderdaad in de weer met brandweerslang en CPR Annie. De onderdelen brandbestrijding en reanimatie zijn weliswaar onlosmakelijk verbonden met bedrijfshulpverlening, maar dat betekent niet dat je de kennis hiervoor noodzakelijkerwijs in de praktijk hoeft op te doen.

In artikel 3e van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat ieder bedrijf ervoor verantwoordelijk is dat “doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen[…]”.

De praktijk van de afgelopen jaren leert ons dat bhv-cursussen via e-learning zeker vallen onder de zogeheten ‘doeltreffende maatregelen’. Onze cursus bestaat volledig uit theorielessen en je leert dus achter je beeldscherm hoe te handelen in diverse situaties. Deze theorie wordt visueel gemaakt door middel van instructieve video’s, afbeeldingen en tekeningen, waardoor je direct in de praktijk uitgevoerd ziet worden wat je leert. Met dit totaalpakket aan kennis heb jij de vaardigheden in huis om in noodsituaties doeltreffend te kunnen handelen.

Nu weet je dus dat het echt mogelijk is om als bedrijfshulpverlener te worden opgeleid, maar mag het ook? De Nederlandse wetgeving stelt geen eisen aan de vorm waarin bhv-cursussen wordt gegeven of gevolgd. Een online cursus is dus toegestaan volgens dezelfde richtlijnen als een cursus in de praktijk. Onze e-learnings zijn erkend en gecertificeerd, waarmee je dus kunt optreden als volwaardig bedrijfshulpverlener.

Vind hier de online training die bij jou past en ga aan de slag waar en wanneer het jou uitkomt.