Bedrijfshulpverlening in je bedrijf?

Het aanstellen van bedrijfshulpverleners binnen je bedrijf verhoogt de veiligheid in je bedrijf. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen en zo nodig te evacueren.

Wat doet je BHV'er?

 

Je BHV’er (bedrijfshulpverlener) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten te helpen en zo nodig in veiligheid te brengen. Zo weet je BHV’er hoe de vluchtroutes binnen je bedrijf lopen en hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet evacueren. Daarnaast is hij in staat om bij een ongeval eerste hulp te verlenen.

Een BHV’er is opgeleid om bijvoorbeeld mensen reanimeren (zonder en met AED) en verbanden aan te leggen. Verder zijn BHV’ers getraind in het bestrijden van een beginnende brand. De hoofd-BHV’er van je bedrijf is het eerste aanspreekpunt voor de brandweer.

Is het verplicht om BHV'ers aan te stellen?

In de Arbowetgeving is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn maatregelen in te voeren in het kader van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren. Hiertoe leid je een, maar beter twee of meer BHV’ers op. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet je rekening houden met de grootte van bedrijf en de aanwezige risico’s binnen je bedrijf. De risico’s worden bepaald in de Risico-inventarisatie & -evaluatie, de RI&E. Een actuele RI&E is wettelijk verplicht voor ieder bedrijf!

Als directeur/eigenaar van een bedrijf mag je zelf ook als BHV’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als je afwezig bent.

Direct inschrijven voor een BHV-cursus online?

BHV-opleiding en BHV-uitrusting

BHV online

Als een bedrijf BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede BHV-opleiding en BHV-uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bij Novanorm kun je ervoor kiezen de opleiding online te volgen. Dit geldt zowel voor de BHV basis als de BHV herhaling.

Je bedrijf moet, naast het nemen van maatregelen, ook contacten onderhouden met de betrokken externe hulpverleningsorganisaties wanneer zich een ongeval voordoet.

Zorg dat je BHV’ers herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door een fel fluorescerend BHV-hesje. Ook bijvoorbeeld afzetlint en een goede verbandkoffer behoren tot de standaard uitrusting van je BHV’ers.

Belangrijk voor goede bedrijfshulpverlening

Onderstaand enkele belangrijke punten voor een goede bedrijfshulpverlening:

  1. Laat je BHV’ers ongeveer een keer per jaar een online BHV-herhalingscursus volgen, zodat ze altijd beschikken over actuele kennis en vaardigheden.
  2. Spreid BHV’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties en afdelingen in je bedrijf; in geval van nood is snel kunnen handelen belangrijk, dus hoe dichter je BHV’ers in de buurt zijn, hoe beter.
  3. Het is verstandig om medewerkers met een interne functie die veel op de zaak aanwezig zijn aan te stellen en online op te leiden als BHV’er.
  4. Verplicht je werknemers nooit om BHV’er te worden; vrijwillige betrokkenheid van de werknemer verhoogt de motivatie.
  5. Om je BHV’ers te stimuleren, kun je ervoor kiezen hun een jaarlijkse vergoeding te geven voor hun extra taken en verantwoordelijkheden.
 

Wil je meer weten over bedrijfshulpverlening, de BHV basiscursus, de BHV herhalingscursus of een RI&E, neem dan gerust contact met ons op.